Địa điểm: KCN Việt Hương 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2015.
Giá trị dự án: 4.5 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Hương.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.