Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 1 – Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2010.
Giá trị dự án: ~ 4.7 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX Thun & Nguyên Liệu May Premier Việt Nam.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.