Địa điểm: Long Thành –Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 3.2 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toa Lighting Việt Nam.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.