Địa điểm: KCN VSIP2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2008.
Giá trị dự án: ~ 3.7 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Hương.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.