Địa điểm: Cụm Công nghiệp Phú Thạnh – Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2015.
Giá trị dự án: ~ 13 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giày Tuấn Việt.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg