Địa điểm: KCN Tam Phước-Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 12 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cà phê An Giang.
Hạng mục thi công: Tổng thầu.