Địa điểm: VSIP 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2008.
Giá trị dự án: ~ 4.1 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Việt Nam Seibi Semiconductor.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.