Địa điểm: KCN Thịnh Phát – Long An.
Thời gian thi công: 2011.
Giá trị dự án: ~ 3.4 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Doanh Thy.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.