Địa điểm: Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 8.3 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.