Địa điểm: CHDCND Lào.
Thời gian thi công: 2009.
Giá trị dự án: ~ 7.8 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thái Hòa.
Hạng mục thi công: Tổng thầu.