Địa điểm: KCN Việt Hương 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2015~ 2016.
Giá trị dự án: 14 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Hương.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

DCIM100MEDIADJI_0355.JPG
DCIM100MEDIADJI_0359.JPG
DCIM100MEDIADJI_0271.JPG
DCIM100MEDIADJI_0299.JPG
DCIM100MEDIADJI_0304.JPG
DCIM100MEDIADJI_0320.JPG
DCIM100MEDIADJI_0337.JPG
DCIM100MEDIADJI_0340.JPG