Địa điểm: KCN Tân Phú – Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2015.
Giá trị dự án: 37 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fashion Garments.
Hạng mục thi công: Tổng thầu .