Địa điểm: KCN Tam Thăng – Tam Kỳ – Quảng Nam.
Thời gian thi công: 2016.
Giá trị dự án: 100 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fashion Garments.
Hạng mục thi công: Tổng thầu liên doanh cùng công ty C105.

DCIM100MEDIADJI_0083.JPG
DCIM100MEDIADJI_0085.JPG
DCIM100MEDIADJI_0086.JPG
DCIM100MEDIADJI_0057.JPG
DCIM100MEDIADJI_0055.JPG