Địa điểm: Lâm Hà – Lâm Đồng.
Thời gian thi công: 2007.
Giá trị dự án: ~ 8 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thái Hòa.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.