Nhà xưởng Toa-Lighting VN

Địa điểm: Long Thành –Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 3.2 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toa Lighting Việt Nam.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà máy dầu Nhà Bè (07 tầng sàn thép)

Địa điểm: Quận 7 – TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 8.3 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà máy Bia Zozok

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 5.2 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sabmiller Việt Nam.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà máy Pacific Zipper

Địa điểm: KCN VSIP – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 3.2 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH HHH Việt Nam.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà xưởng cà phê An Giang – GĐ2

Địa điểm: KCN Tam Phước-Đồng Nai.
Thời gian thi công: 2006.
Giá trị dự án: ~ 12 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cà phê An Giang.
Hạng mục thi công: Tổng thầu.

Nhà máy Foamax

Địa điểm: KCN Việt Hương 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2007.
Giá trị dự án: ~ 4.2 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Hương.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà xưởng Lô O3

Địa điểm: KCN Việt Hương 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2007.
Giá trị dự án: ~ 3 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Việt Hương.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

(English) Thai Hoa Coffee Factory – Lam Dong

Địa điểm: Lâm Hà – Lâm Đồng.
Thời gian thi công: 2007.
Giá trị dự án: ~ 8 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thái Hòa.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà máy May Tiền Tiến – GĐ 1

Địa điểm: Thành phố Mỹ Tho –Tiền Giang.
Thời gian thi công: 2007.
Giá trị dự án: ~ 8.2 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần May Tiền Tiến.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.

Nhà máy Dược phẩm 3A – Đà Nẵng

Địa điểm: KCN Việt Hương 2 – Bình Dương.
Thời gian thi công: 2008.
Giá trị dự án: ~ 3.5 tỉ VNĐ.
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Dược Phẩm 3A.
Hạng mục thi công: Cung cấp & lắp đặt toàn bộ kết cấu thép nhà xưởng.