• One
  • Two

Data 1989

Data 2015

Round Chart

  • Nhà máy
  • Nhà xưởng, nhà kho
  • Showroom, Siêu thị, TTTM
  • Công trình dân dụng (văn phòng, căn hộ)