Thầu trọn gói công trình công nghiệp như Nhà máy, Nhà kho, Nhà xưởng, Showroom, …