Công ty chúng tôi liên tục nâng cấp, sở hữu xưởng gia công mới tại KCN Việt Hương 2, bên cạnh xưởng sản xuất kết cấu thép tại xã Ngãi Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Việt Sơn cũng luôn nâng cấp thêp các thiết bị máy móc khác, bên cạnh máy móc đang sử dụng:

  • EQUIPMENT FOR SURVEYING, LOCATING & INSPECTING
No.Machines and equipmentYear of usingOriginUnitQuant.
1Handheld GPS III locator2005TaiwanNos1
2Electronic metal thickness gauge2005TaiwanNos1
3Theodolite - Nikon2004JapanNos1
4Gradienter - Nikon2004JapanNos1
5Total station2012JapanNos1
6Servo tightening torque2004JapanNos2
7Painting coverage tester2004JapanNos2
  • EQUIPMENT FOR PRODUCTION AND FABRICATION
No.Machines and equipmentYear of usingOriginUnitQuant.
1Auto submerged arc welder (for big members)2005
2012
Japan, ChinaNos5
2Auto submerged arc welder (for normal members)2005
2010
Japan, ChinaNos10
3Hand welder2004Japan, ChinaNos20
4Auto assembler2004ChinaSet2
5Driller2004VietnamNos2
6Round-hole chisel2004VietnamNos2
7Oval-hole chisel2004VietnamNos2
8Ball injector (for cleaning steel surface)2006TaiwanNos1
9Overhead crane2004JapanSet4
10Purlin roll former2004VietnamSet1
11Steel sheet roll former2004VietnamSet1
12Steel cutter2004VietnamSet6
13Generator – Capacity = 50KVA2004ChinaNos2
14High pressure paint injector2005USANos5
15Grinders2004Japan, EUNos16
16Forklifts2004JapanNos2
17Light van (2.5 tons)2006KoreaNos1
18Crane truck (10 tons)2007KoreaNos2
  • EQUIPMENT FOR INSTALLATION, CONSTRUCTION & PERFECTION
No.Machines and equipmentYear of usingOriginUnitQuant.
1Crane truck for installation2007KoreaNos2
2Truck (10 tons)2007KoreaNos1
3Truck (20 tons)2007KoreaNos1
4Screw gun2004JapanNos10
5Servo tightening machine2004JapanSet2
6Hand welder2004Japan, ChinaSet5
7Generator – Capacity = 50KVA2004ChinaNos1
8Theodolite - Nikon2004JapanNos1
9Gradienter - Nikon2004JapanNos1
10Mobility office, site warehouse in container shape2008KoreaNos1
11Steel scaffold2004JapanSet5